Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-03-13 17:30:00
№ 20150313Srad131235

Описание:

Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ” с изпълнение на следните дейности: Дейност 4: „Надграждане на съществуващата информационна система за „Разрешаване на упротреба на лекарствени продукти” с модул за „Онлайн административни услуги” и разработване на допълнителни функционалности към съществуващите модули”; Дейност 5: „Обучение на служителите на ИАЛ за работа с модул „Онлайн административни услуги” и усъвършенстваните модули на информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти”, възлагана в изпълнение на проект: Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България, финансиран по договор  ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Документи
04402015131303_final.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 2015-05-12 09:30:00
Протокол №2 2015-05-12 09:30:00
Протокол №3 2015-05-14 13:25:00
Съобщение 2015-05-14 13:25:00
ПРОТОКОЛ №4 2015-05-25 10:40:00
Решение за класиране на участниците 2015-05-25 10:45:00
Информация за изпълнението на договор за общесствена поръчка 2015-11-04 16:20:00
Договор № OA-26/06.07.2015 От дата: 2015-07-06 2015-07-22 16:59:00
Плащане по договор №: OA-26/06.07.2015 От дата: 2015-07-06 2015-08-28 12:42:16
Плащане по договор №: OA-26/06.07.2015 От дата: 2015-07-06 2015-11-04 10:55:34
Плащане по договор №: OA-26/06.07.2015 От дата: 2015-07-06 2015-11-04 11:07:16
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ” 2015-07-22 17:35:26

<-- Обратно към поръчки