Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ”

Договор №: OA-26/06.07.2015

Дата на плащане: 2015-10-29

Към контрагент: ДЗЗД ЛИРЕКС-СИСТЕМС

Размер на плащане: 242011.80 лв.

Основание за плащане:

Фактура 0000000004/12.10.2015 г.

Плащане съгласно чл.4 т.2.3 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2.1 по договор No ОА-26/06.07.2015 г. Разходите са по Договор Nо 13-32-28/03.02.2014 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд<-- Обратно към поръчката