Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“ за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата по Рамково споразумение СПОР № 29 от 22.11.2019г.

Тип поръчка: Рамково споразумение

Дата: 2020-02-25 16:25:00
№ 20200225DKpq419142

Описание:
  • Изпълнителна агенция по лекарствата на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП и Рамково споразумение СПОР № 29 от 22.11.2019г. на Централния орган за покупки провежда процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“ за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

ПубликацияДата
Покана за процедура за вътрешен конкурентен избор ИАЛ-7665/25.02.2020г. 2020-02-25 16:30:00
Проект на договор 2020-02-25 16:35:00
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП 2020-02-25 16:35:00
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор 2020-02-25 16:35:00
Декларация за приемане на срок на валидност на офертите 2020-02-25 16:35:00
Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП 2020-02-25 16:35:00
Протокол от работата на комисията от 16.04.2020г. 2020-04-16 14:45:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.04.2020г. 2020-04-16 14:45:00
Протокол № 2 от работата на комисията от 22.05.2020г. 2020-06-02 13:45:00
Утвърден Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от 02.06.2020г. 2020-06-02 13:45:00
Решение за класиране - ИАЛ-21735/02.06.2020г. 2020-06-02 13:45:00
Договор № ОА-14/17.07.2020г. 2020-07-21 14:35:00
Обявление за възложена поръчка от 21.07.2020г. 2020-07-21 14:35:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 КЪМ ДОГОВОР № ОА-14 ОТ 17.07.2020 2023-11-08 12:30:00
Договор № Допълнително споразумение № 1/13.07.2021г. към Договор № ОА-14/17.07.2020г. От дата: 2021-07-13 2021-07-15 11:15:00

<-- Обратно към поръчки