Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и аутосемплер за нуждите на лабораторията на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-11-12 14:06:00
№ 20191112oXrb400798

Описание:ПубликацияДата
Проект на договор - Доставка на Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и аутосемплер 2019-11-12 14:15:00
Документация - Доставка на Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и аутосемплер 2019-11-12 14:15:00
Обява от 12.11.2019г. - Доставка на Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и аутосемплер 2019-11-12 14:15:00
Образци-Доставка на Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и аутосемплер 2019-11-12 14:15:00
Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисията от 03.12.2019г. 2019-12-03 15:50:00
Договор № ОА-30/10.12.2019г. ведно с приложения 2019-12-13 10:25:00

<-- Обратно към поръчки