Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на 20 броя компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-11-06 16:04:07
№ 20191106XoCV396820

Описание:ПубликацияДата
Документация - Доставка на 20 броя компютърни конфигурации 2019-11-06 16:10:00
Проект на договор - Доставка на 20 броя компютърни конфигурации 2019-11-06 16:10:00
Образци-Доставка на 20 броя компютърни конфигурации 2019-11-06 16:10:00
Обява от 06.11.2019г. - Доставка на 20 броя компютърни конфигурации 2019-11-06 16:15:00
Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисията от 21.11.2019г. 2019-11-21 14:00:00
Договор № ОА-29/09.12.2019г. ведно с приложения 2019-12-13 09:50:00

<-- Обратно към поръчки