Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-23 09:50:43
№ 20190423fpHn342759

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване № 18252/23.04.2019г. 2019-04-23 11:10:00
Обявление № ИАЛ-18255/23.04.2019г. 2019-04-23 11:10:00
Документация от 23.04.2019г. 2019-04-23 11:10:00
Образец на ЕЕДОП pdf. 2019-04-23 11:10:00
Образец на ЕЕДОП xml. 2019-04-23 11:10:00
Образци към Документация от 23.04.2019г. 2019-04-23 11:15:00
Протокол № 1 за работата на Комисията от 23.05.2019г. 2019-05-23 10:20:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти - 03.06.2019г. 2019-06-03 10:50:00
Прокол № 2 за работата на Комисията от 03.06.2019г. 2019-06-03 10:50:00
Протокол № 3 за работата на Комисията от 12.06.2019г. 2019-06-12 14:15:00
Протокол № 4 за работата на Комисията от 24.06.2019г. 2019-06-24 14:00:00
Протокол на основание чл. 181 от ЗОП от 24.06.2019г. 2019-06-24 14:00:00
Решение за класиране от 24.06.2019г. 2019-06-24 14:00:00
Договор № ОА-13/17.07.2019г. ведно с приложения 2019-07-22 15:40:00
Обявление за възлагане на поръчка 923663 от 22.07.2019г. 2019-07-22 15:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 13.08.2020г. 2020-08-13 15:35:00

<-- Обратно към поръчки