Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на PCR апарат за амплификация на нуклеинови киселини; Обособена позици

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-10-13 10:39:10
№ 20171013jtOJ293526

Описание:ПубликацияДата
Документация от 13.10.2017г. 2017-10-13 10:40:00
Обява от 13.10.2017г. 2017-10-13 10:40:00
Образци от 13.10.2017г. 2017-10-13 10:40:00
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти по Обособени позиции № 1 и 2 от 30.10.2017г. 2017-10-30 14:05:00
Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисията от 14.11.2017г. 2017-11-14 10:05:00
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка за доставка на лабораторна апаратура по Обособена позиция № 1 и № 2 2017-12-11 13:45:00
Договор ОА-44/12.12.2017г. 2018-01-15 11:50:00
Приложения към Договор ОА-44/12.12.2017г. 2018-01-15 11:50:00

<-- Обратно към поръчки