Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на PCR Апарат за амплификация на нуклеинови киселини; Обособена позици

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-11-16 11:05:00
№ 20161116XVdU259481

Описание:Документи
55442016161011_Решение за откриване_16.11.2016.fed
55532016161011_Обявление_16.11.2016.fed
56052016161011_Dokumentaciq.docx
56182016161011_Obrazci.docx

ПубликацияДата
Документация 2016-11-16 11:05:00
Образци 2016-11-16 11:05:00
Решение 2016-11-16 11:20:00
Обявление 2016-11-16 11:25:00
Решение за изменение 2016-11-22 12:10:00
Изменено Приложение № 11.1. от Образци към Документацията 2016-11-22 12:10:00
Разяснение № 1 от 24.11.2016г. 2016-11-24 12:25:00
Разяснение № 2 от 28.11.2016г. 2016-11-28 12:40:00
Разяснение № 3 от 02.12.2016г. 2016-12-02 11:25:00
Протокол № 1 от работата на Комисията от 13.12.2016г. 2016-12-19 16:35:00
Протокол № 2 от работата на Комисията от 19.12.2016 2016-12-19 16:35:00
Съобщение за определяне на дата за отваряне на ценови предложения от 19.12.2016 2016-12-19 16:35:00
Протокол № 3 от работата на Комисията от 22.12.2016г. 2017-01-16 11:45:00
Протокол от работата на комисията на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП 2017-01-16 11:45:00
Решение за класиране на участниците от 16.01.2017г. 2017-01-16 11:45:00
Обявление за възложена поръчка (прекратяване на поръчката по Обособени позиции № 1 и № 2) 2017-01-31 14:50:00
Обявление за възложена поръчка (Сключен договор по Обособена позиция № 3) 2017-03-06 15:00:00
Договор № ОА-4/16.02.2017г. по Обособена позиция № 3 2017-03-06 15:00:00
Обявление за изпълнен договор 2018-03-19 14:05:00

<-- Обратно към поръчки