Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, инсталация, конфигурация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на граничен маршрутизатор, три броя сървъри и лиценз за виртуална инфраструктура за нуждите на ИАЛ

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-19 16:03:56
№ 20161019BjlV240618

Описание:

Основна цел: Замяна и усъвършенстване на съществуващото комуникационно и информационно оборудване в ИАЛ и софтуер за виртуализация. Обемът на поръчката, сроковете и условията относно изпълнението са подробно описани в обявата, документацията и техническата спецификация, публикувани в профила на купувача на ИАЛ.


ПубликацияДата
Обява 2016-10-19 16:35:00
Документация 2016-10-19 16:35:00
Образци 2016-10-19 16:35:00
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2016-11-01 14:30:00
Протокол от работата на комисията 2016-11-18 12:00:00
Договор № ОА-34/30.11.2016г. 2016-12-09 13:35:00

<-- Обратно към поръчки