Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на два броя сървъри за инсталиране на модул „Онлайн административни услуги“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-13 15:17:01
№ 20150807cUGn154057

Описание:

Доставка на два броя сървъри за инсталиране на модул „Онлайн административни услуги“ във връзка с изпълнение на дейност 6 по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04


Документи
24012015011109_Документация.zip

ПубликацияДата
Протокол от работата на Комисия 2015-08-31 17:00:00
Договор № OA-34/16.09.2015 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 10:10:00
Плащане по договор №: OA-34/16.09.2015 От дата: 2015-09-16 2015-11-04 10:42:45

<-- Обратно към поръчки